Jistebnice

Jistebnice je poprvé doložena v závěti Voka z Rožmberka z roce 1262. Rožmberkové vystavěli v Jistebnici tvrz, v níž sídlil purkrabí. V 15. století v době husitských bouří odešlo mnoho jistebnických občanů do nově založeného Tábora, jehož spoluzakladatelem byl husitský hejtman Petr Hromádka z Jistebnice. Z této doby pochází slavný Jistebnický kancionál s prvním záznamem husitského chorálu Kdož sú boží bojovníci. Kancionál byl nalezen na faře v roce 1872 Leopoldem Katzem.


Jistebnická vrchovina

Přírodní park Jistebnická vrchovina byl vyhlášen Okresním úřadem Tábor v roce 1994, později přehlášen nařízením Rady Jihočeského kraje č. 14/2004. Plocha přírodního parku činí v Jihočeském kraji 107,7 km2 a zahrnuje katastrální území Brtec, Cunkov, Chlístov u Nadějkova, Chlum u Jistebnice, Chyšky, Kamenná Lhota u Borotína, Květuš, Libenice u Tábora, Mezný, Modlíkov, Nadějkov, Nosetín, Orlov u Jistebnice, Petříkovice, Plechov, Podchyšská Lhota, Ratiboř a Starcova Lhota. Zasahuje do části katastrálních území Blehov, Branišovice u Ratiboře, Borotín u Tábora, Jistebnice, Pikov, Přeštěnice, Rohozov, Zhoř u Milevska a Zvěstonín. Přírodní park byl zřízen na ochranu krajinného rázu členité kopcovité krajiny s pestrou mozaikou polí, luk a lesíků, s množstvím vodních ploch a menších toků a historicko-architektonickými hodnotami území. Přírodní park Jistebnická vrchovina navazuje také ve Středočeském kraji, kde byl vyhlášen Okresním úřadem Benešov v roce 1996. Výměra přírodního parku na území benešovského okresu je 45 km2. Rozkládá se v Sedlecko-prčické kotlině, která se od konce 19. století nazývá „Český Merán“. Z hlediska geomorfologického členění je park součástí Středočeské pahorkatiny, celku Vlašimské pahorkatiny, podcelku Votické vrchoviny a okrsku Jistebnické vrchoviny. Nejvyššími vrcholy parku jsou Javorová skála (722,6 m n.m.) a Čertovo břemeno (713,6 m n.m.). Geologicky je součástí středočeského plutonu. Součástí přírodního parku je celá řada botanicky zajímavých lokalit, z nichž nejcennější byly vyhlášeny jako zvláště chráněná území, a to národní přírodní památka Stročov a přírodní památka Zeman.


Pohled na Jistebnickou vrchovinu:
Zvětšit obrázek
Pohled na jistebnický kostel
Pohled od Pikova na věž jistebnického kostela sv. Michala
Zvětšit obrázek
Pastvina v Jistebnické vrchovině
Pastvina v Jistebnické vrchovině
Zvětšit obrázek
Pohled na jistebnický kostel
Pohled od Pikova na jistebnický kostel sv. Michala a základní školu
Zvětšit obrázek
Jistebnická vrchovina
Jistebnická vrchovina
Zvětšit obrázek
Podol
Pohled z Bokovice na Podol a jistebnický kostel
Zvětšit obrázek
Jistebnická vrchovina
Jistebnická vrchovina
Zvětšit obrázek
Jistebnická vrchovina
Jistebnická vrchovina
Zvětšit obrázek
Pohled na jistebnický kostel
Pohled od Pikova na jistebnický kostel sv. Michala a základní školu
Zvětšit obrázek
Jistebnická vrchovina
Jistebnická vrchovina
Zvětšit obrázek
Jistebnická vrchovina
Jistebnická vrchovina
Zvětšit obrázek
Pohled na jistebnický kostel
Pohled od Pikova na jistebnický kostel sv. Michala
Zvětšit obrázek
Pohled na Dehetník a Bukovici
Pohled od Jistebnice na kopec Dehetník a Bukovici
Zvětšit obrázek
Jistebnická vrchovina
Jistebnická vrchovina
Zvětšit obrázek
Jistebnická vrchovina
Jistebnická vrchovina
Zvětšit obrázek
Jistebnická vrchovina
Jistebnická vrchovina
Zvětšit obrázek
Jistebnická vrchovina
Západ slunce nad Jistebnickou vrchovinou

Odkazy:

Oficiální stránky Jistebnice
Wikipedia - otevřená encyklopedie
Fotografie krajiny