Pastouška

Tato skromná chaloupka stojící na levém okraji vesnice se připomíná roku 1713 v daňové tabele takto: „Obec pikovská má a pastýř užívá.“ Byla tedy společným majetkem čtyř sedláků a pastýř jejich společným zaměstnancem. Vystřídala se tu celá řada pastýřů. Poslední byl Lain. Za druhé světové války přešla pastouška dle nařízení do majetku obce. V té době již žádného pastýře v Pikově neměli a pastouška byla pronajímána. V roce 1953 byla zvětšena okna a provedeny vnitřní úpravy a pastouška byla změněna v úřadovnu místního národního výboru. Od té doby slouží již jiným účelům.

V roce 2010/11 prošla Pastouška kompletní rekonstrukcí. V první fázi byly zrekonstruovány toalety a vodovodní/kanalizační přípojky. V druhé fázi došlo na zbylou část budovy a následné dovybavení. V rámci rekonstrukce vzniklo před budovou zázemí pro cyklisty a kolemjdoucí, včetně nového chodníku a parkových uprav přilehlých ploch. První fáze rekonstrukce byla finanče podpořena Společenstvím obcí Čertovo břemeno. Projekt druhé fáze uspěl ve výzvě Občanského sdružení MAS Krajina srdce.

Úsilí Sboru dobrovolných hasičů v Pikově, kteří zajišťovali celou rekonstrukci a jejich ochotu vybrat mezi sebou finanční obnos potřebný pro rekonstrukci, ocenil hejtman Jihočeského kraje cenou hejtmana vyhlašovanou v rámci soutěže „Vesnice roku 2011“. Další ocenění přišlo v roce 2012, kdy SDH Pikov se soutěžní akcí „Rekonstrukce Pastoušky“ obsadil v soutěži „Dobrovolní hasiči roku“ druhé místo.