Požární zbrojnice

Hasičská kolna Sboru dobrovolných hasičů v Pikově byla postavena svépomocí v roce 1904. Sloužila k úschově techniky pro hašení požáru. Na štítě bylo upraveno místo pro zvonek, na který se zvonilo třikrát denně klekání, při požáru „šturmovalo“ a když některý občan zemřel, hodinka a hrana se mu zvonila. Zbrojnice prošla několika rekonstrukcemi. Při té poslední v roce 2004 byl do štítu nad vchodem umístěn obraz sv. Floriana od prof. Maliny.


Zvětšit obrázek
Požární zbrojnice
Požární zbrojnice
Zvětšit obrázek
Požární zbrojnice
Požární zbrojnice
Zvětšit obrázek
Požární zbrojnice
Požární zbrojnice
Zvětšit obrázek
Požární zbrojnice
Požární zbrojnice
Zvětšit obrázek
Požární zbrojnice
Požární zbrojnice
Zvětšit obrázek
Požární zbrojnice v roce 2002
Požární zbrojnice před rekonstrukcí
Zvětšit obrázek
Zvon
Zvon
Zvětšit obrázek
Oslavy 100let SDH Pikov
Hromadné focení během oslav 100let SDH Pikov, 2004
Zvětšit obrázek
Požární zbrojnice
Požární zbrojnice
Zvětšit obrázek
Sv. Florián
Obraz sv. Floriána
Zvětšit obrázek
Požární zbrojnice
Požární zbrojnice
Zvětšit obrázek
Zvon
Zvon
Zvětšit obrázek
Požární zbrojnice
Požární zbrojnice za svítání