Meteorologická stanice

Severní šířka: N 49° 29' 23"   Východní délka: E 14° 35' 36"   Nadmořská výška: 620 m
Základní astronomické údaje vztahující se k dnešnímu dni a stanovišti
Východ slunce:05:10Východ měsíce:14:15
Západ slunce:21:04Západ měsíce:00:19
Délka slunečného dne:15:54Fáze měsíce:Dorůstající Měsíc (8.2)

Aktuální naměřené údaje

Data změřena v čase 22:58 dne 14. července 2024 (SELČ)
Teplota a vlhkost
Teplota vzduchu:19.5 °CTeplotní trend:0 °C/hod
Vlhkost vzduchu:57 %Pocitová teplota:19.5 °C
Rosný bod:10.8 °CVýška základny mraků:1933 m
Dešťové srážky
Aktuální srážky:0 mm/5minSrážky tento měsíc:45 mm
Srážky za 24 hodin:-- mmPoslední srážky:14.07.2024
Vítr
Rychlost větru (průměrná):1 m/sSměr větru:Z
Rychlost větru (aktuální):1.7 m/sBeaufortova stupnice:F1
Wind Run (dnes):71 kmVánek
Tlak vzduchu
Relativní tlak:1018.2 hPaSetrvalý0 hPa/hod

Aktuální naměřené údaje

Minima a maxima

Včera 13.07.2024 Dnes 14.07.2024
Nejnižší teplota:14.4 °C v 23:55 14.2 °C v 03:25
Nejvyšší teplota:26.8 °C v 12:40 28.9 °C v 14:58
Nejnižší vlhkost:46 % v 12:50 40 % v 15:13
Nejvyšší vlhkost:99 % v 23:55 99 % v 06:26
Celkové srážky:11.4 mm0.6 mm
Nejvyšší rychlost větru:6.5 m/s v 02:30 3.7 m/s v 11:38
Wind Run:130.9 km71 km
Nejnižší tlak:1013.1 hPa v 01:25 1014.5 hPa v 15:08
Nejvyšší tlak:1019.3 hPa v 22:05 1018.5 hPa v 20:23
  Naměřená minima a maxima lze snadno vyčíst ze souhrných grafů.

Minima a maxima

Předpověď počasí

Předpověď počasí

Vysvětlivky a pojmy

Teplota vzduchu - základní meteorologický prvek udávající tepelný stav ovzduší, tj. schopnost vzduchu přijímat, nebo předávat tepelnou energii. Měří se přesným teploměrem, který je chráněn před přímým slunečním zářením ve výšce 2 m nad zemským povrchem. Teplota vzduchu je udána v °C.

Vlhkost vzduchu - meteorologický prvek popisující množství vodní páry ve vzduchu. Relativní vlhkost vzduchu udává poměr mezi okamžitým množstvím vodních par ve vzduchu a množstvím par, které by měl vzduch o stejném tlaku a teplotě při plném nasycení. Udává se v procentech (%). Relativní vlhkost se též někdy označuje jako poměrná vlhkost.

Rosný bod - je teplota, při níž vzduch dosahuje stavu nasycení vodní parou a ta se začne srážet. Jinými slovy je to teplota, na kterou by se musel vzduch za nezměněného obsahu vodní páry a beze změny tlaku vzduchu ochladit, aby množství vodních par v něm obsažené stačilo k jeho nasycení. Protože vzduch může za určité teploty pojmout jen určité množství vodní páry, při ochlazení pod rosný bod začíná přebytečná vodní pára kapalnět a chladné předměty se vyloučenou vodou orosí. Takto vzniká nejenom rosa, ale i mlha, oblaky apod.

Teplotní trend - udává změnu teploty vzduchu v časovém horizontu jedné hodiny.

Pocitová teplota (Wind Chill) - bere v úvahu vliv větru na naše vnímání vnější teploty. Lidské tělo za teplot nižších jak 37 °C ohřívá okolní vzduch. Pokud je bezvětří, tento ohřátý vzduch se nehýbe a tím na těle vytváří jakousi izolační vrstvu. Jakmile ale začne foukat vítr, tento teplý vzduch se odvane pryč a pocit chladu se zvýší.

Výška základny mraků - poměrně důležitá veličina pro odhad dalšího vývoje počasí. Jde o veličinu dopočítávanou na základě měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu, proto je nutno ji brát trochu s rezervou, když neuvidíte žádný mrak a program předpokládá, že by ve výšce 450 m měla být jeho základna. Obecně však platí, že čím výše je nastavena spodní hrana mraku, tím lepšímu počasí se těšíme.

Srážky - vodní kapky, nebo ledové částice vzniklé následkem kondenzace (zkapalňování vodní páry) nebo desublimace (přeměna plynného skupenství přímo ve skupenství pevné) vodní páry v ovzduší. Jde tedy o všechnu atmosférickou vodu v kapalném, nebo tuhém skupenství, vypadávající z různých druhů oblaků, mlhy, nebo usazující se na zemském povrchu či na předmětech v atmosféře. Základním přístrojem pro měření srážek je srážkoměr. Platí, že 1 mm srážek = 1 litr vody na 1 metr čtvereční.

Rychlost a směr větru - meteorologický prvek popisující pohyb (proudění) vzduchu v určitém místě atmosféry v daném časovém okamžiku vzhledem k zemskému povrchu. Vítr vzniká mezi dvěma místy s odlišným tlakem vzduchu. Částice vzduchu jsou uváděny do pohybu silou tlakového gradientu (spádu) ve směru od vyššího tlaku k tlaku nižšímu. Vítr je tím silnější, čím je větší tlakový gradient. Směrem větru se rozumí směr, odkud vítr vane. Přístroje na měření rychlosti větru se nazývají anemometry. Rychlost větru se udává v m/s. Směr větru je určen pomocí větrné růžice.

Beaufortova stupnice - sloužící k popisu rychlosti větru. Byla vytvořena počátkem 19. století kontradmirálem Francisem Beaufortem. Rychlost větru je udána dvanácti stupni podle snadno pozorovatelných projevů na moři či souši.

Wind run - celková vzdálenost v kilometrech, kterou překoná vítr za určité období.

Tlak vzduchu - je definován jako síla působící v daném místě atmosféry kolmo na libovolně orientovanou plochu jednotné velikosti (jeden metr čtvereční). Je vyvolán tíhou vzduchového sloupce sahajícího od hladiny, ve které se tlak zjišťuje až k horní hranici atmosféry. Relativní tlak vzduchu je přepočítaný na hladinu moře, nezáleží u něj proto na výšce, ve které je měřen. Tlak vzduchu je měřen v pascalech (Pa) nebo v jeho násobcích, hektopascalech (hPa).

Tropický den - je takový den, kdy maximální denní teplota překročí teplotu 30°C

Tropická noc - je noc, kdy minimální noční teplota neklesne pod teplotu 20°C

Letní den - je takový den, kdy maximální denní teplota překročí teplotu 25°C

Chladný den - je takový den, kdy maximální denní teplota nepřekročí teplotu 10°C

Mrazový den - je takový den, kdy minimální denní teplota klesne pod hodnotu 0,0°C

Ledový den - je takový den, kdy maximální denní teplota nevystoupí nad hodnotu 0,0°C

Arktický den - je takový den, kdy maximální denní teplota nevystoupí nad hodnotu -10,0°C

Vysvětlivky a pojmy